Laerskool Durbanville

DPS_logo_horizontal

Ons kultuur

“MY ERFENIS IS VIR MY MOOI”

By Laerskool Durbanville moedig ons holistiese ontwikkeling aan. Ons wye kultuurspyskaart bied aan elke Durbie die geleentheid om ten minste by een kultuuraktiwiteit betrokke te raak.

KOOR

Ons koor is tans wêreldkampioene!

Die koor bestaan uit ongeveer 95 gekeurde lede. Kooroefening vind op Dinsdae om 14:30 tot 16:00 en op Donderdae om 17:30 tot 19:00 plaas. Die koor neem jaarliks aan verskeie koorfeeste, Eisteddfods en kompetisies deel.

ANNE-MARIE DIPPENAAR
adip@durbieland.com

ZOOMIES SANGGROEP

Die Zoomies is ‘n klein, informele sanggroep wat van tyd tot tyd deur ligte musiek en sang die skool by geleenthede verteenwoordig.

TRONÉLL LESSING
tronell@durbieland.com

KLIEK-CLICK KLUB


Die Kliek-Click klub is ‘n fotografie- en videoklub. Inskrywings is beperk.

KALLIE SAAYMAN
kallie@durbieland.com

KUNSKLUB

Keramiek / Teken & Verf
Ekstra kunsklasse word weekliks privaat teen 'n addisionele fooi deur ons kunsonderwyseresse aangebied. Die leerders leer verskillende tegnieke aan wat later as stokperdjies beoefen kan word. Hulle kry ook die geleentheid om met verskeie mediums te werk, bv. klei, hout, papiermaché, ens. By die kunsklub kry leerders die geleentheid om kreatief te wees en dikwels word hul kunswerke vir uitstallings en Eisteddfods ingeskryf.

HENRIËTTE DE BRUIJN
henriette@durbieland.com

MUSIEK

Die skool fasiliteer die onderrig van musiek deur privaatonderwysers. Musiekonderwysers word nie deur die skool besoldig nie, leerlinge doen betaling direk aan die onderwyser. (1 les = 1 skoolperiode). Eksamenkandidate benodig twee lesse per week. Aansoekvorms is beskikbaar.

Klavier, klawerbord, blokfluit, dwarsfluit, viooI, klassieke kitaar, trompet, tromboon, franse horing, klarinet, saksofoon.

ANNE-MARIE DIPPENAAR
adip@durbieland.com

EISTEDDFOD

Drama / Onvoorbereide lees / Sang & musiek / Kuns & keramiek / Fotografie / Redenaars / Kreatiewe skryfwerk
Na afloop van 'n keuringsproses kan leerders individueel, in pare of selfs in groepe aan die Eisteddfod (kultuurkompetisie) deelneem. Beperkte inskrywings.

VERONICA GELDENHUYS
veronica@durbieland.com

DRAMAKLUB

Leerders kry geleentheid om dramategnieke aan te leer en aan ‘n teks vir dramaproduksies te repeteer.

VERONICA GELDENHUYS
veronica@durbieland.com

Toneel

TONEEL

Junior- en seniorgroepe
Toneel is ‘n uitgesoekte groep jong akteurs en aktrises wat die skool by toneelfeeste en kompetisies in ‘n toneelstuk verteenwoordig.

VERONICA GELDENHUYS
veronica@durbieland.com

REDENAARS

Jaarliks neem tussen 30 - 40 Durbies aan verskeie kompetisies o.a. ATKV-redenaars, Digipraat, Oppietong Af, die Tygerberg Internasionale Eisteddfod en ons eie interne redenaarskompetisie deel.

HETTIE SMIT
hettie@durbieland.com